#MoveToSzczecin

BPO, ITO i SSC

Outsourcing to jeden z najważniejszych rynków usług w Polsce. To właśnie ten sektor rozwija się najbardziej dynamicznie, należą do niego takie gałęzie jak BPO, ITO, SSC. Wszystkie wywodzą się z branży nowoczesnych usług biznesowych, ale każda z nich specjalizuje się w czymś innym.

BPO (Business Process Outsourcing)

Centra outsourcingu procesów biznesowych, które przejmują od firm zewnętrznych realizowanie niektórych czynności. Najczęściej są to takie usługi jak telemarketing, usługi księgowo-finansowe, a także IT.

ITO (information Technology Outsourcing)

Outsourcing usług informatycznych, w których skład wchodzą na przykład usługi typu help-desk, prace programistyczne i konfiguracyjne.

SSC (Shared Services Centers)

Centra usług wspólnych - wydzielone podmioty lub działy, które pracują wewnątrz grupy firm albo związanych ze sobą organizacji czy instytucji. Jest to outsourcing usług, ale w ramach tej samej grupy. Zamiast kilku działów księgowych w każdym oddziale, powstaje jedno wspólne centrum księgowe w konkretnej lokalizacji.

Kogo zatrudniają centra usług wspólnych?

Szczecin staje się jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów BPO, SSC i ITO. Branża zatrudnia w Szczecinie ok. 4000 specjalistów, plany rozwojowe na kolejne lata przewidują ciągły wzrost zatrudnienia.

Najczęściej poszukiwane przez centra umiejętności pracowników na polskim rynku pracy:

  • umiejętności językowe,
  • programiści,
  • SAP,
  • Java,
  • umiejętność zarządzania,
  • wiedza w zakresie księgowości,
  • doświadczenie zawodowe,
  • specjalistyczna wiedza.

Wiek i doświadczenie?

Bez względu na wiek i doświadczenie, możesz starać się o pracę w Centrach usług wspólnych. Nowoczesne firmy poszukują pracowników zarówno na stanowiskach Juniora, jak i Seniora. Niezależnie od tego, w jakim momencie rozpoczyna się Twoja kariera zawodowa, masz szansę doskonale ją rozwijać. Międzynarodowe firmy oferują też szkolenia i możliwość awansu, więc nawet zaczynając pracę tuż po studiach możesz mieć perspektywę wspinania się po drabinie kariery zawodowej.

Statystyki dotyczące sektora w Polsce: (może to na grafice przedstawić w środku tekstu?)

Język to podstawa

Centra Usług Nowoczesnych to skupiska firm, które działają na rynkach międzynarodowych. W związku z tym podstawowym wymogiem wobec kandydatów jest znajomość języków obcych. W zależności od stanowiska, na jakie się aplikuje, poziom zaawansowania jest dość zróżnicowany, jednak nawet z podstawową znajomością języków obcych możesz startować w procesie rekrutacji. Warto dzisiaj inwestować w kształcenie umiejętności lingwistycznych. Posługiwanie się językiem obcym przydatne jest nie tylko w pracy, ale także w podróży. Świat staje się multikulturowy, więc warto za tymi zmianami nadążać.

Szczecin przyciąga

Dom Absolwenta Logo Invest in Szczecin Logo Szczecin Floating Garden 2050 Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Szczecińskie TBS